SAFESENSE+ Интерактивна онлайн среда за обучение и мобилно приложение

SAFESENSE+ Интерактивна онлайн среда за обучение и мобилно приложение ще бъде домакин на всички заинтересовани потребители и ще ги насочи към достъпа до онлайн модулите, участието им в учебните дейности, мини-игри, използването на инструменти за оценка, за да оцени тяхното представяне и да общува с други учащи и инструктори, да търси в ресурсната банка и да използва мултимедийно съдържание и инструменти.