SAFESENSE+ Ръководство за обучение и адаптиране на политики

SAFESENSE+ Ръководство за обучение и адаптиране на политики ще бъде разработена под формата на интерактивна електронна книга, предоставяща конкретни насоки и включваща мултимедийно съдържание и визуализации. Той ще допринесе за изготвянето и разпространението на влиянието на националните и европейските политики за образование и обучение. Ръководството ще бъде достъпно чрез Онлайн учебната среда и ще се предлага в интерактивен формат на електронна книга.