Учебна програма SAFESENSE+ и инструментариум с отворени ресурси

Учебна програма SAFESENSE+ и инструментариум с отворени ресурси обхваща цялостните материали за обучение, дейности и инструменти, дизайни и съдържание. Той ще бъде разработен в тематичен модулен формат, базиран на рамката на ECVET със специфични единици, описания на резултатите от обучението и информация за нивото на квалификацията и точките ECVET. Ще се спазват принципите на обучението за възрастни:

  • Геймификация
  • Използване на подходи за обучение, базирани на запитвания и проблеми
  • Множество стилове на обучение
  • Контекстуално учене
  • Предоставяне на истории и казуси
  • Peer to Peer поддръжка и комуникация и други.