SAFESENSE+ Müfredatı ve Açık Kaynak Araç Seti

SAFESENSE+ Müfredatı ve Açık Kaynak Araç Seti genel eğitim materyallerini, etkinlikleri ve araç tasarımlarını ve içeriklerini kapsamaktadır. Belirli birimler, öğrenme çıktılarının tanımları ve yeterliliklerin düzeyi ve ECVET karşılıkları hakkında bilgiler içeren ECVET çerçevesine dayalı olarak tematik modüler formatındaa geliştirilecektir. Yetişkin öğreniminin ilkeleri izlenecektir:

  • • Oyunlaştırma
  • • Sorgulamaya dayalı ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımlarının kullanımı
  • • Çoklu öğrenme stilleri
  • • Bağlamsal öğrenme
  • • Öykülerin ve vaka çalışmalarının sağlanması
  • • Akranlar Arası destek ve iletişim, ve diğerleri…