Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης SAFESENSE+ και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης SAFESENSE+ και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα φιλοξενήσει όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες και θα τους καθοδηγήσει ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ενότητες, να συμμετάσχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες, μίνι-παιχνίδια, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία αξιολόγησης για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους και να επικοινωνήσουν με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, να αναζητήσουν στην τράπεζα πόρων και να χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο και εργαλεία πολυμέσων.