Proje hakkında daha fazla bilgi

SAFESENSE+ müfredat ve açık kaynak araç seti, mobil uygulama ve eğitim içerikleriyle donatılmış etkileşimli bir çevrimiçi öğrenme ortamıyla, politika uyarlama kılavuzunu (Etkileşimli e-Kitap formunda) kullanıma sunacaktır.

Önümüzdeki 24 ayda ortaklarımızla aşağıdaki çıktıları kullanıma sunacağız:

  • SAFESENSE+ Müfredatı ve Açık Kaynak Araç Seti
  • SAFESENSE+ Etkileşimli Çevrimiçi Öğrenme Ortamı ve mobil uygulama
  • SAFESENSE+ Eğitim ve Politika Uyarlama Kılavuzu

Sürdürülebilir SAFESENSE+ proje sonuçları:

  • Eğitmenleri ve eğitimcileri, hedef grupları ve paydaşları, İSG ile ilgili yapılarını ve kurumsal kültürlerini nasıl geliştireceklerini daha iyi anlamaya başlamaları için desteklemek
  • Mevcut İSG ve iş-yaşam dengesi zorluklarına yeni bilgiler sağlayarak ortak ağlarını güçlendirmek
  • En iyi uygulamaların ve yüksek kaliteli kaynakların paylaşılması yoluyla tüm profesyonellerin ve paydaşların İSG bilgilerini geliştirmek ve bölgesel, ulusal ve Avrupa kurumları arasında ortak bir yönetişim yaklaşımı geliştirmek
  • Yeni teknolojileri benimseyerek ve çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilir şekilde eğitim ve öğretim yönetişiminin nasıl geliştirilebileceğine dair yenilikçi bir örnek sağlamak
  • Proje çıktılarının KOBİ’ler ve Yeşil İşler için İSG’yi hedefleyen diğer faaliyetlere nasıl aktarılabileceğinin tanınması yoluyla proje sonuçlarını daha geniş (MEÖ dışı) hizmet alanlarına aktarmak

SAFESENSE+ ürünleri ve çıktıları, AB çapındaki eğitim kurumlarında ve kamu hizmetlerinde aktarılabilir ve uyarlanabilir olacaktır, çünkü Müfredat ve Açık Kaynak Araç Seti, ECVET çerçevesine dayalı olarak belirli birimler, öğrenme çıktılarının tanımları ve yeterlilik düzeyi hakkında bilgilerle geliştirilecektir ve ECVET karşılığı puanları belirlenecektir. Etkileşimli çevrimiçi öğrenme ortamı ve mobil uygulama, kullanıcıların çevrimiçi modüller de dâhil olmak üzere projenin tüm dijital eğitim materyallerine erişmelerine ve etkileşimli ve işbirliği araçlarını tam olarak kullanmalarına olanak tanıyacak ve bu da önemli konularda farkındalık yaratılmasına neden olacaktır. İSG ile ilgili konular 5 dilde sunulan ve herkese açık paylaşılan araçlarla erişilebilirliği iyileştirilecek ve dijital teknolojilerin öğretme, öğrenme, değerlendirme ve katılım için İSG’de uygulanmasını teşvik edecektir. The interactive online learning environment and mobile application will allow the users to access the full range of the digital training material of the project, including the online modules, and to fully use the interactive and collaborative tools, which will result in awareness raising on the important issues related to OHS. The openly shared tools, available in 5 languages will improve the accessibility and encourage the application of digital technologies in OSH for teaching, learning, assessment and engagement.

Proje Kasım 2021'de başlamış ve 6 program ülkesinden 8 kuruluşun ortaklığını içermektedir.

Proje Kasım 2021'de başlamış ve 6 program ülkesinden 8 kuruluşun ortaklığını içermektedir.